Tuesday, November 1, 2011

ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TAHUN 2010


KATA-KATA ALUAN
Y.A.A. KETUA HAKIM SYARIE

Bismillahirrahmanirrahim

Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinNya dapat sama-sama kita menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi tahun 2010 . Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua penerima-penerima anugerah pada tahun ini. Khidmat dan bakti yang kalian sumbangkan amatlah dihargai oleh Jabatan. Pun begitu, bagi yang tidak terpilih, marilah kita sama-sama mengembleng tenaga dan berganding upaya untuk meningkatkan lagi nilai tambah jabatan kita.

Sepanjang tahun 2010 dan 2011, pelbagai kejayaan telah dapat kita capai. Bermula dengan persijilan MS 1900:2005 ( kepatuhan Syariah ) dan akreaditasi  ISO 9001:2008,  juara Sukan Mahkamah Syariah Seluruh Malaysia  hinggalah ke persijilan Amalan Persekitaran Berkualiti 5S oleh MAMPU. Kesemua kejayaan ini tidak dapat dicapai tanpa komitmen dan pengemblengan daya dari semua pihak. Saya amat-amat berterima kasih atasnya.

Dalam usaha menjadi sebuah Institusi Kehakiman yang berwibawa, pemerkasaan dan pengukuhan 3P bagi sebuah organisasi perlulah diberi tumpuan. 3P tersebut ialah people (Manusia iaitu tenaga kerja ), Process (proses iaitu tanggungjawab kerja) dan Purpose (matlamat iaitu hala tuju jabatan).  Ketiga–tiga P ini adalah merupakan tonggak utama kejayaan sesebuah organisasi. Dan diantara ketiga-tiganya factor People adalah paling penting. Ini adalah kerana Faktor tenaga kerja (people) yang bertanggungjawab untuk menggerakkan atau melaksanakan kerja/proses (proses) untuk mencapai halatuju  (Purpose) sesebuah.

Maka, adalah menjadi harapan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak agar kita semua dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan berintegriti terutamanya dalam melaksanakan peranannya sebagai tempat menegakkan keadilan.

Akhir kata, saya merakamkan ucapan syabas dan tahniah kepada semua yang terlibat dalam menjayakan Majlis ini . Semua bakti kalian akan dibalas Tuhan.


SETITIS TINTA, SEULAS BICARA   
Y.B. Dato’ Seri Abdul Rahman bin Hashim,
                                              S.P.M.P., D.P.C.M., P.C.M.


Segala puji dan syukur kepada Tuhan yang maha pengasih atas rahmat serta hidayahNya mempertemukan kita dalam meneruskan komitmen bagi mengukuhkan refleksi dan inspirasi diri. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabat baginda.
Terima kasih diatas kesudian Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak mengundang saya merasmikan Majlis Anugerah Khidmat Cemerlang bagi tahun 2010. Sudah pasti dari tahun ke tahun kita mendepani realiti baru dunia perundangan yang pantas berubah dan berkembang. Tahniah diucapkan kepada Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak melalui pelbagai pencapaian yang membanggakan khasnya kepada penerima-penerima anugerah kali ini. Sudah pasti sumbangan khidmat bakti wargakerja JKSPk amatlah ditagih bagi memperkasakan lagi pengurusan dan pentadbiran Kehakiman Syariah. Penghargaan juga kepada semua wargakerja JKSPk yang bersemangat serta merealisasikan aspirasi jabatan ini.
Umat Islam masakini tidak memerlukan pembaharuan dari segi prinsip (akidah), hukum hakam (kecuali dalam perkara-perkara baru), tetapi apa yang lebih diperlukan ialah pembaharuan dalam kaedah penyampaiannya agar lebih signifikan dan relevan dengan cabaran terkini khasnya yang berkaitan selok belok perundangan Syariah. Kita tidak menghadapi banyak masalah dalam soal prinsip tetapi cabaran sebenarnya ialah soal pendekatan. Perlu satu anjakan paradigma dalam usaha pendekatan Islam kepada umat Islam sendiri dan juga kepada bukan Islam. Kaedah itu merangkumi soal mesej, medium penyampaian, pendekatan dan keutamaan yang dinyatakan.
Saya menyeru kepada semua wargakerja JKSPk agar sentiasa bermaklumat, berpengetahuan dan aktif menyahut seruan jabatan kerana pelbagai cabaran bakal menghambat jika kita tidak bersedia dari segi fizikal dan mental. Pegawai-pegawai Syariah juga diharap mampu mengadunkan satu kombinasi usaha yang cukup padu sebagai merealisasikan manifestasi tanggungjawab menjalankan tugas dalam menagih komitmen dan pengertian serius masyarakat.
Akhir kata saya berharap pencapaian yang digarap ini mampu dipertahankan malahan kualitinya dari masa ke semasa dipertingkatkan. Semoga segala visi dan misi yang dirancang dan diusahakan membuahkan hasil dan dapat dinikmati oleh semua kakitangan dan masyarakat khasnya di Negeri Perak.PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN  CEMERLANG 2010

 Puan Multazimah bt. Rafie
 Pegawai Syariah LS41,
 Jabatan Kehakiman Syariah Perak.
   Puan Wan Aison bt. Alang Ahmad
   Penolong Pegawai Tadbir N32,
   Jabatan Kehakiman Syariah Perak.
Puan Fatimah bt. Osman
Pembantu Tadbir (Kew) W22 (KUP),
Mahkamah Rendah Syariah Parit Buntar.
Encik Mohd. Faisarizan bin Hashim 
Pembantu Syariah LS17, 
Jabatan Kehakiman Syariah Perak.
Encik Mohamad Haidir bin Hassan Suhili,
 Pembantu Syariah LS17,
 Mahkamah Rendah Syariah Kuala Kangsar.
Encik Ahmad Kamal bin Rustam Affendi  
Pembantu Perpustakaan S17,  
Jabatan Kehakiman Syariah Perak.

 Encik Ariffin bin Ton
 Pembantu Tadbir Rendah (Bailif) N11,
 Jabatan Kehakiman Syariah Perak.
   Encik Abdullah Shani bin Saari
   Penghantar Notis N3,
   Mahkamah Rendah Syariah Parit Buntar.
Encik Suffian bin Abdullah  
Pemandu Kenderaan R3,
Jabatan Kehakiman Syariah Perak.
   Encik Azizi bin Che Mud
   Pembantu Am Pejabat N4,
   Jabatan Kehakiman Syariah Perak.
                                                   


                                                                                                               


PENERIMA SIJIL PENGHARGAAN 2010


1.      Y.A Tn. Hj Ab. Rahman Thobroni bin Mohd. Mansor,
Hakim,
Mahkamah Rendah Syariah Ipoh.

2.      Y.A Tn. Mohammad Taifor bin Ahmad Rusdi,
Hakim,
Mahkamah Rendah Syariah Seri Iskandar.

3.      Tn. Mohd. Ridzuan bin Haji Yusof,
Hakim,
Mahkamah Rendah Syariah Tapah.

4.      Pn. Siti Norlaili bt. Syed Ali,
Pegawai Syariah LS41,
Jabatan Kehakiman Syariah Perak.

5.      En. Suhaili bin Ishak,
Penolong Pegawai Syariah LS27,
Mahkamah Rendah Syariah Tapah.

6.      Pn. Rohana bt. Samsudin,
Pembantu Syariah LS22,
Jabatan Kehakiman Syariah Perak.


7.      Pn. Khamisah bt. Mohamed,
Pembantu Setiausaha Pejabat N22,
Jabatan Kehakiman Syariah Perak.

8.      Pn. Malawati bt. Zailani,
Pembantu Syariah LS17,
Mahkamah Rendah Syariah Tapah.

9.      Pn. Wassa’adah bt. Abu Bakar,,
Pembantu Tadbir (Kew)W22 (KUP),
Mahkamah Rendah Syariah Kuala Kangsar.

10.      En. Suliman bin Ali,
Pembantu Tadbir  N17,
Mahkamah Rendah Syariah Parit Buntar.

11.      En. Mohd. Rafi bin Ali,
Penghantar Notis N12(KUP),
Jabatan Kehakiman Syariah Perak.

12.      En. Mokhtar bin Shaari,
Penghantar Notis N3,
Mahkamah Rendah Syariah Tapah.

                   
MUARA NURANI
v  Dalam hidup, kita sentiasa berdepan dengan dua perkara. Pertama, perkara yang perlu kita lakukan. Kedua, perkara yang suka kita lakukan, Biasanya perkara yang perlu kita lakukan adalah perkara yang tidak suka kita lakukan. Dan perkara yang kita suka lakukan adalah perkara yang tidak perlu kita lakukan.


v  Dalam hidup, untuk berjaya dan bahagia kita perlu melakukan perubahan. Kita perlu keluar daripada “zon selesa” menuju “zon mencabar” kerana di zon yang mencabar itulah letaknya kemajuan, perkembangan dan peningkatan dalam kehidupan kita. Zon selesa ialah keadaan yang kita berada sekarang, sementara zon mencabar ialah keadaan yang kita inginkan pada masa depan.


v  Hidup bukanlah satu pertandingan, tetapi satu perkongsian. Teruskan dengan perkongsian ilmu, iman dan kebajikan. Ikhlas itu menjadi keutamaan. Memberi bukan untuk menerima. Berjuang bukan kerana nama


v  Kata bijak pandai, kehidupan umpama satu pelayaran. Cubaan dan ujiannya umpama gelombang yang sangat menggerunkan. Oleh sebab itu bahtera kehidupan mesti kukuh. Kemudinya mesti ampuh. Jika boleh diumpamakan bahtera itu diri kita, maka kemudinya ialah iman. Kita tidak akan gusar betapapun hebatnya gelombang, jika kemudi di tangan mampu mengawalnya.


v  Orang yang berjaya ialah orang yang memaksa dirinya berubah manakala orang yang gagal berubah hanya apabila terpaksa!

v  Jagalah hati agar sentiasa lurus dan tulus. Jagalah perlakuan agar sentiasa diikat oleh syariat


v  Kalau syaitan dan nafsu belum diperangi, jangan berani memerangi orang lain. Kecundang kita, buruk padahnya. Terhina di dunia, terhina di akhirat


v  Lihat pada apa yang ada, barulah kita bersyukur. Jangan dikenang apa yang tiada, nanti kita kufur….
Dari Meja KP
Tanggar cita menggugah jaya..
                                 
                                                                                                             


                                                     

No comments:

Post a Comment